ZAPOJTE SA AJ VY!

AJ VĎAKA VÁM BUDÚ MAŤ VAŠE DETI NA DOSAH STÁLE KVALITNEJŠIE VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

Poslaním GoodSports je prinášať kvalitné a hodnotné programy pre deti a mladé rodiny. A keďže nechceme, aby cena týchto aktivít niekomu stála v ceste, snažíme sa všetkými cestami získavať finančné dary, vďaka ktorým pokryjeme naše náklady na prenájom miestností, prevádzkové náklady, športové vybavenie a našich spolupracovníkov.

AKO TO DOSIAHNEME?

Žiadame Vás o pomoc pri darovaní percent z Vašich daní pre GoodSports v roku 2018. Tieto peniaze putujú priamo na účet GoodSports International Slovensko a budú použité výlučne na programy GoodSports Centra. Zároveň máte možnosť kedykoľvek jednorázovo alebo pravidelne poukázať akúkoľvek sumu na účet GoodSports (SK3911000000002622836637). Tak nám pomôžete zabezpečiť naše súčasné potreby, a v lepšom prípade nám dostatok prostriedkov umožní rozširovať naše aktivity do ďalších lokalít.

SPOLU TO DOKÁŽEME....PRE NAŠE DETI, PRE NÁS VŠETKÝCH.

ĎAKUJEME!!!

Na stiahnutie