História

Pre telo šport, pre ducha (dušu) nádeje

GoodSports začal pôsobiť v roku 1994 a ponúkal deťom zahrať si úžasnú americkú hru, baseball. Tento malý začiatok prerástol do GoodSports centra, kde sú pre deti a mládež zabezpečené poškolské a letné aktivity zahŕňajúce baseball, ale aj omnoho viac.

Slovensko, tak ako aj iné postkomunistické krajiny prechádza radikálnymi zmenami. Pre rodičov vychovávajúcich svoje deti vo svete úplne odlišnom tomu, v ktorom vyrastali oni to môže byť často krát metúce.

Ponúknuté programy sa snažia vytvoriť pozitívne kresťanské hodnoty, bez ohľadu na to, či je človek veriaci alebo neveriaci, všetci sú vítaní. Vedúci, ktorí zdieľajú vieru v Ježiša Krista sa snažia nasledovať slova Sv. Františka „ Vždy káž dobré správy a ak je potrebné, použi slová.“

Praktické hodnoty vytvorené vedúcimi sa sústreďujú okolo slova „rešpekt“. Vedúci sa snažia deti naučiť rešpektovať samých seba, ostatných a prostredie cez všetky aktivity, do ktorých sú zapojené.

Rešpekt je demonštrovaný cez:
  • učenie sa, že víťazstvo je o podaní toho najlepšieho výkonu, nie o skóre (sám seba)
  • učenie sa byť pravdivým a milujúcim (ostatní)
  • učenie sa starať sa o ihrisko, klub, okolie kempu, ... (prostredie)