Najbližšie udalosti


Posledné novinky

Denný tábor pre deti v Devínskej Novej Vsi

Katka | 30.07.2018 15:56

23.7.- 27.7.sme usporiadali denný tábor v Devínskej Novej Vsi v priestoroch F-centra.

Tábora sa zúčastnilo 16 detí vo veku 5-12 rokov.       Junior coachov: 6        Trénerov a organizátorov: 8

Celý týždeň sme mali rozplánované športy, angličtinu hravou formou, ZOO a scavengerhunt, plaváreň v DNV, opekačka pri moste slobody, výlet na Sandberg.

Za finančnú podporu ďakujeme Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava.


22. ročník Športovo-anglického tábora v Bojniciach 2018

Katka | 30.07.2018 15:34

V prekrásnom prostredí Hornej Nitry sa uskutočnil 22.ročník športovo – anglického tábora (baseball campu) pre deti v dňoch 30.6.-8.7.2018 v rekreačnom zariadení Hlboké nad Bojnicami, záujem zo strany detí a rodičov bol veľký.

Cieľovou vekovou skupinou boli deti vo veku 7-18 rokov. Tábora sa zúčastnilo 94 detí zo Slovenskej republiky a 19 študentov z celých spojených štátov amerických. Na riadny priebeh tábora dozeralo 39 dospelých – trénerov, asistentov trénerov, prekladateľov, organizátorov a dvaja zdravotníci ( 12 Severoameričanov, 3 tréneri z Belgicka a 24 Slovákov)

Cieľom tábora bolo vyplniť voľný čas detí zmysluplne športovým (baseball, basketball, voleyball, floorball, futball, stolný tenis), kultúrnym (večerné posedenia pri táboráku s hudbou a spevom, ohňostroj, večerné zábavné hry tzv. crazy games, koncert a vystúpenie súboru bicích nástrojov SUBINA), vzdelávacím (hodiny angličtiny zábavnou formou rôzne súťaže, hry) i etickým programom (večerné vyhodnotenie dňa s príbehmi a ponaučeniami).

Za finančnú podporu ďakujeme Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava a sponzorom z USA. Za materiálnu a nemateriálnu podporu ďakujeme McDonald´s Prievidza, Polysystem, mestu Prievidza a Technickým službám mesta Prievidza.

ĎAKUJEME!


Denný tábor pre deti v Devínskej Novej Vsi

Katka | 09.05.2018 15:49

Denný tábor v termíne od 23.7.-27.7.2018

Miesto: Základná škola Ivana Bukovčana 3

Cena: 80 Eur (možnosť finančnej podpory a súrodencké zľavy

aktivity: športy, angličtina hravou formou, bláznivé hry, filmy, výlety a veľa veľa zábavy


T-ballový zápas detí 8.5.

Katka | 09.05.2018 15:19

8.5. sme prichystali pre naše deti z t-ballu priateľský zápas s deťmi v ich veku z klubu Trnava Panthers.

Naších detí prišlo v peknom počte 18 detí. Zápas sme síce prehrali, ale nakoľko to bol ich prvý naozajstný zápas vieme aké nedostatky máme a kde čo musíme ešte dobehnúť v trénovaní:)

Svoje ratolesti prišli podporiť tiež rodičia. Pre všetkých sme prichystali grilovačku a sponzorsky sme dostali tiež zmrzlinu z Favor.it.

Ďakujeme tímu Trnava Panters, že prišli do DNV a odohrali s našimi deťmi zápas a tiež všetkým trénerom a pomocníkom, ktorí nám s akciou pomohli.

 


Futbalový turnaj 22. 4.2018

Katka | 23.04.2018 14:33

22.4.2018 futbalový turnaj

Dňa GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo ďalší ročník futbalového turnaja (jarná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v troch vekových kategóriach deti 10-13 rokov, 14-16 rokov a 17 a viac rokov.

V kategórii detí vo veku 10-13 rokov sa vytvorili 4 tímy: Random team, MŠK Ulita, Ulita street, Duchodcovia . 1.miesto obsadil tím MŠK Ulita , 2.miesto tím Ulita street a 3.miesto Random team. Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Tonko CHromík) a brankára turnaja (Miško Struhárik).

V kategórii 14-16 rokov sa vytvorili 3 tímy s názvami MŠK Ulita, Čierny panteri, Marietkine víly. 1.miesto obsadil tím Čierny panteri , 2.miesto MŠK Ulita a 3. miesto Marietkine víly . Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Jakub Baksay) a brankára turnaja (Vanessa ).

V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorili 3 tímy s názvami: Čierny panteri, Marietkine víly, Dream team. 1.miesto obsadil tím Dream team , 2.miesto tím Čierni panteri a 3.miesto Marietkine víly. Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Juraj Panák) a brankára turnaja z tímu Dream Team .

Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 46 hráčov.


Floorbalový turnaj 29.3.2018

Katka | 04.04.2018 17:16

29.3.2018 Floorbalový turnaj jarná časť

Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 29. marca 2018 12. ročník floorballového turnaja (jarná časť).

Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v 3 vekových kategóriach a to kategória detí a mládež od 10-13 rokov, kategória od 14 do 16 rokov a kategória 17 a viac.

V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 3 tímy (Horováci, Street players, Andrejkine bacily). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Jaroslav Seleštiansky) a najlepšieho strelca turnaja.(Dominik Daubner). 1. miesto obsadil tím Horováci , 2. miesto Street players a 3. miesto Andrejkine bacily.

V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami (Andrejkine bacily, Marietka tím, Team Almost, Low Prio, Ošípané) Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho brankárkára (Daniel Maňek) a strelca turnaja.(Jakub Baksay). 1.miesto Ošípané , 2.miesto Team Almost , 3.miesto Andrejkine bacily .

V kategórii 17 a viac sa zúčastnilo 8 tímov: Marietka tím, Čabovci, J39, Dream team, Dream team 2, FBC White Eagles, Prírodné katastrofy, Ošípané . Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Martin Haba) a najlepšieho strelca turnaja (David Leskovský). 1. miesto obsadil tím Čabovci , 2. miesto obsadil tím Prírodné katastrofy a 3.miesto obsadil tím Dream team 2 .

Turnaja sa zúčastnilo dokopy 96 hráčov.

Ďakujeme za podporu Pizza Metro Grande DNV a MČ Devínska Nová Ves.


Veľkonočný T-ballový zápas

Katka | 29.03.2018 09:43

28.3. 2018 sme zorganizovali Veľkonočný T-balllový zápas naších najmenších detí, ktoré navštevujú náš krúžok v tomto školskom roku.

Prišlo 15 detí. Pozvali sme aj rodičov aby prišli svoje ratolesti podporiť. Deťom sa veľmi páčilo a určite pre nich čoskoro prichystáme ďalší zápas.

 


T-ballový turnaj Viničné 2018

Katka | 18.03.2018 14:20

17.3. 2018 sme sa zúčastnili na t-ballovom turnaji žiakov vo Viničnom. Bol to už 13. ročník.

Zúčastnili sa ho tímy:

Baseballový Klub Apollo Bratislava 1

Baseballový Klub Apollo Bratislava 2

BK Angels Trnava modrý

BK Angels Trnava šedý

GoodSports

SK Trnava Panthers

Náš tím síce obsadil posledné 6. miesto avšak na naše deti sme hrdí. Podali pekné výkony a každým zápasom sa zlepšovali.

Najužitočnejším hráčom z nášho tímu sa stal Kaito Miklós.

Tešíme sa na ďalšie turnaje.


BASEBALL CAMP BOJNICE 2018

Katka | 12.03.2018 14:16

Aj tento rok pre všetky deti v ponuke náš oblúbený tábor v Bojniciach.


Podporte nás darovaním 2%

Katka | 29.01.2018 15:09

Milí priatelia, aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej „dane z príjmov“.

Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu.

Postup je jednoduchý:

A) stačí vyplniť údaje v daňovom priznaní, rovnako ako právnická tak aj fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie. Číslo nášho účtu nemusíte nikde uvádzať, urobí tak za Vás daňový úrad.

Názov: GoodSports International Slovensko Forma: občianske združenie Adresa: Mikulášska 1, 811 01 Bratislava IČO: 30854610 Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31.3.2018 na daňový úrad podľa adresy Vášho sídla a v tomto termíne je potrebné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2% z dane, ak si aj splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácie, ktorú ste si vybrali. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

B) ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti najneskôr do 15.2.2018 (Potvrdenie o zaplatení dane).

1) Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2%.

2) Vyplňte formulár: Vyhlásenie k 2%.

3) Obe tlačivá treba doručiť (poslať poštou) do 30.4.2018 na daňový úrad/podľa Vášho bydliska.

4) Prípadne obe tlačivá doniesť priamo mne a ja to rada odošlem za Vás. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Všetky informácie aj na www.rozhodni.sk a www.goodsports.sk

ĎAKUJEME!!!

Katka Mózsiová a celý GoodSports tím