Najbližšie udalosti


Posledné novinky

Mikuláš v GoodSports klube 2016

Katka | 08.12.2016 14:15

Aj tento rok navštívil Mikuláš deti v klube GoodSports, s ním prišli aj čerti a anjelici, deťom rozdali sladké balíčky. Každé z detí za odmenu Mikulášovi niečo zaspievalo. Potom bol pre deti nachystaný menší program, rôzne súťaže a diskotéka. Najbližšie sa tešíme na Vianočnú párty, ktorá bude 22. decembra vo štvrtok v klube GoodSports o 16.00 (disko, pizza, ocenenia, kofola, Secret Santa)


Mikuláš pre deti v F-centre

Katka | 06.12.2016 14:10

GoodSports tento rok dostal pozvánku zúčastniť sa akcie Mikuláš pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v F-centre, organizovaný dobrovoľníkmi z miestneho kostola a finančnou pomocou z MČ Devínska Nová Ves. Deti a tréneri z GoodSportsu prispeli svojimi športovými aktivitami, ktoré sa deťom veľmi páčili.

Ďakujeme za pozvanie a za účasť všetkých dobrovoľníkov na dobrej veci.

 


Floorbalový turnaj 4.12.2016

Katka | 04.12.2016 16:48

Občianske združenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 4. decembra 2016 10. ročník floorballového turnaja (jarná časť). Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v 3 vekových kategóriach a to kategória detí a mládež od 10-13 rokov, kategória od 14 do 16 rokov a kategória 17 a viac. V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 4 tímy (Kečup, Zajačí guláš, Profesionáli 2, Traktoristky). Všetky deti sa snažili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Dominik Morávek) a najlepšieho strelca turnaja.(Marek Janíček). 1. miesto obsadil tím Traktoristky , 2. miesto Profesionáli 2 , 3. miesto Zajačí guláš . V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami (Ošípané, SBSka chrdého Romana, Rebel 7, Kapitánová parta, Scorpions) . Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho brankára (Jakub Fajnor) a strelca turnaja.(Dominik Cedzo). 1.miesto Scorpions , 2.miesto Kapitánová parta, 3.miesto SBS Chrdého Romana. V kategórii 17 a viac sa zúčastnili tímy: Snickers, White Eagles, Kriváci, Scorpions, Marietka team, Dream team, SBS Chrdého Romana . Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára z tímu Snickers a najlepšieho strelca turnaja (Vikartovský). 1. miesto obsadil tím Kriváci , 2. miesto obsadil tím Snickers a 3.miesto obsadil Marietka tím. Turnaja sa zúčastnilo dokopy 100 hráčov. Za finančnú podporu ďakujeme Magistrátu Hl.mesta SR Bratislava

POĎAKOVANIE

Katka | 29.11.2016 14:07

Ocenenie IN Heroes Awards získal Tomáš Sedláček

In Heroes Awards, ktoré udeľuje spoločnosť Liberty Global, sú prejavom uznania zamestnancov, ktorí sa dobrovoľne zúčastňujú aktvít pre potrebných. V uplynulých 6 rokoch získalo titul IN Heroes už viac ako 100 dobrovoľníkov z radov zamestnancov. Každý víťaz získal od spoločnosti Liberty Global finančný dar pre svoju charitatívnu či neziskovú organizáciu.

Za rok 2016 sa finalistom súťaže stal Tomáš Sedláček (náš Kečo) zo slovenského UPC a pre GoodSports International Slovensko,  v ktorom dobrovoľne pomáha , ziskal 1000 Euro. Organizácia sa zaoberá prípravou voľnočasových aktivít pre deti a mládež vo forme športových tréningov, turnajov, letných táborov alebo kultúrnych akcií. Tomáš tu pomáha už od roku 2006, pracuje ako tréner na letných táboroch, pomáha pri verejných akciách,  ako sú napríklad Medzinárodný deň detí, zúčastnuje sa návštev domov dôchodcov a pod.

Tomášovi gratulujeme a ďakujeme moc.

(orig. článok z newslettra Vibe)


DARUJME.SK

Katka | 20.11.2016 17:42

Priatelia podporte nás, aj 1 Euro darované na účet GSI nám pomôže pri realizácii programu pre vaše deti.

ĎAKUJEME

 

https://goodsports.darujme.sk/1377/


Futbalový turnaj GSI 17.11.2016

Katka | 20.11.2016 14:28

Dňa 17. novembra 2016 GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo 11.ročník futbalového turnaja (jesenná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v troch vekových kategóriach deti 10-13 rokov, 14-16 rokov a 17 a viac rokov. V kategórii detí vo veku 10-13 rokov sa vytvorili 3 tímy FC NIE, Profesionáli a Team Rainbow. 1.miesto obsadil tím Profesionáli , 2.miesto tím FC Nie a 3.miesto Team Rainbow . Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Rasťo Fecske) a brankára turnaja (Adam Jarab). V kategórii 14-16 rokov sa vytvorilo 5 tímov s názvami Kripli s.r.o., Capitánová parta, Jokers, SBS Chrdého Romana, Atletiko Bilíčka . 1.miesto obsadil tím Atletičko Bilíčka , 2.miesto Capitánová parta a 3. miesto Kripli s.r.o . Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Andrej Kliment) a brankára turnaja (Adam Jonáš). V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 4 tímy s názvami Donkey Punchers, Los Angeles, Olašák Miro a Vysokohorskí turisti . 1.miesto obsadil tím Olašák Miro , 2.miesto tím Donkey Punchers a 3.miesto Vysokohorskí turisti . Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca a brankára turnaja Patrika Lengyela z tímu Olašák Miro. Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 69 hráčov. Za podporu ďakujeme Magistrátu Hl. mesta SR Bratislava.

Sústredenie kadetov a softballistiek Čremošné jeseň 2016

Katka | 06.11.2016 15:57

Sústredenie – Turčianske Teplice Čremošné Baseball kadeti softball dievčatá 4.11. – 6.11.2016 aktivity: baseballové/softballové tréningy : pálkovanie, kondičné tréningy, chytanie, hádzanie Sústredenia sa zúčastnilo: hráčov kadetov: 9 hráčiek softball: 14 trénerov: 7

Halloween párty GoodSports 2016

Katka | 31.10.2016 13:21

Opäť skvelá akcia dokopy zúčastnených 80 detí a trénerov. Skvelý program, disko, súťaže a ocenenia. Ďakujeme všetkým zúčastneným.


Program GoodSports v Prievidzi

Katka | 16.10.2016 15:57

Od 24. októbra ponúka GoodSports svoje aktivity aj v Priievidzi

Pondelky 14:30-16.00

Štvrtky 14:30-16:00

Piatky 14:30-16:00

Aktivity: vybíjaná, floorbal, rôzne disciplíny

MIESTO: Centrum voľného času Spektrum

Kontaktná osoba: Robo Krkoška, 0918672404, robo.krkoska@gmail.com


GoodSports v Prievidzi

Katka | 13.10.2016 15:42

Dňa 30.9.2016 Centrum voľného času v Prievidzi organizovalo pravidelný "deň s mládežou", kde sa prezentovali rôzne organizácie a združenia, ktoré pracujú s mládežou. Vďaka naším skvelým dobrovoľníkom sa ho mohol zúčastniť aj GoodSports. V októbri začína GoodSports svoje aktivity už aj v Prievidzi. (tréningy v telocvični a klubové aktivity) Presnejší rozvrh s aktivitami prinesieme čoskoro. Tešíme sa na všetkých:)