Pomoc komunite

Na ihrisku na Istrijskej ulici v DNV, GoodSports spolu s inými neziskovými organizáciami a školami (Istracentrum, OZ Devinska Inak, OZ Ichtys, OZ Hlaváčik, OZ Votum, Materské centrum Bublinka, Škola šeliem, ZŠ Ivana Bukovčana, ZŠ Pavla Horova 16, ZUŠ, ČRIP, MČ Devinská Nová Ves) zorganizovalo deň detí v DNV, pripravili bohatý program, kopec hier, zábavy a zabezpečilo občerstvenie. Sponzorsky sa zapojilo tiež Tesco z DNV a rozdávali zadarmo sladkosti, ovocie a pitný režim. GoodSports ponúklo športové aktivity (odpalovanie loptičky do siete, hádzanie baseballovej loptičky, crazy hry, skákacie hrady-zapožičané zo Záhorskej Bystrice)

Deň detí

Fotky