Pomoc komunite

Tréneri a deti z GoodSportsu raz mesačne navštevujú dom sociálnych služieb Senecio v DNV, kde sa venujú klientom tohto zariadenia, ktorých vekový priemer je 85 rokov, napr. pri rôznych umeleckých dielňach, hrách a snažia sa im spríjemniť ich čas v tomto zariadení.

Dom sociálnych služieb Senecio v DNV

Fotky