GOODSPORTS INTERNATIONAL SLOVENSKOFOR THE BODY - SPORT
FOR THE SPIRIT - HOPE

NAŠE KLUBYROZVRHY AKTIVÍT
V KLUBOCH

Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí v kluboch Devínska Nová Ves a Prievidza.

Zameriavame sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež formou organizovania športových tréningov, turnajov, letných táborov, ale aj sociálnych projektov ako napr. návšteva domu dôchodcov a čistenie okolia školy. Okrem iného sa pravidelne zúčastňujeme komunitných podujatí ako napr. Deň Detí, Wannado festival, Jabĺčkové hodovanie, Devínska Devínskej a mnoho ďalších.

DEVÍNSKA N. VES
ZŠ Ivana Bukovčana
PONDELOKKlub
13:30 - 18:00
UTOROKKlub
13:30 - 18:00
STREDAKlub
13:30 - 18:00
ŠTVRTOKKlub
13:30 - 18:00
PIATOK
VOĽNO
SOBOTA
VOĽNO
NEDEĽAKlub
13:00
PRIEVIDZA
A. Hlinku 20
PONDELOKKlub
12:30 - 17:00
UTOROKKlub
12:30 - 17:00
STREDAKlub
12:30 - 17:00
ŠTVRTOKKlub
12:30 - 17:00
PIATOKKlub
12:30 - 17:00
SOBOTA
VOĽNO
NEDEĽA
VOĽNO

Podporili násNAŠI SPONZORI

Naša organizácia sa snaží vyplniť deťom voľný čas zmysluplnými aktivitami. Ďakujeme našim sponzorom, že v tom stoja s nami.
DEVÍNSKA NOVÁ VES
ĎAKUJEME OBCI
DEVÍNSKA NOVÁ VES
IVANA BUKOVČANA
ĎAKUJEME ZÁKLADNEJ ŠKOLE
IVANA BUKOVČANA
BRATISLAVA
ĎAKUJEME HLAVNÉMU MESTU
BRATISLAVA
BOJNICE
ĎAKUJEME MESTU
BOJNICE
DUÁLNA AKADÉMIA
ĎAKUJEME ŠKOLE
DUÁLNA AKADÉMIA
BEST BOXING CLUB DNV
ĎAKUJEME KLUBU
BEST BOXING CLUB DNV
PIZZA GRANDE
ĎAKUJEME PIZZÉRII
PIZZA GRANDE

O NÁSGOODSPORTS INTERNATIONAL SLOVENSKO

Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí v Devínskej Novej Vsi od roku 1994.

Pracujúci rodičia nie vždy môžu zabezpečiť vyplnenie voľného času svojich detí a tu vznikajú problémy. Deti sa bez dozoru „túlajú“ a združujú v nie vždy najlepších spolkoch, kde veľakrát skĺznu k rôznym nežiaducim aktivitám, ako sú drogy, kriminálna a iná nevhodná činnosť. Naša organizácia sa snaží vyplniť deťom voľný čas práve zmysluplnými aktivitami.

Garantom programu je Thomas Raymond Johnson, bývalý profesionálny hráč baseballu.

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2020/01/inner-vertical-copy.jpg

GOODSPORTS INTERNATIONAL SLOVENSKONAŠE PRINCÍPY

Nejde nám len o vyplnenie voľného času mladým ľuďom. Chceme ich komplexne formovať skrze šport a komunitu.
Vedieme našich členov, aby sa zapájali do života v komunite a podporujeme ich dobrovoľnícke aktivity.
Využívame šport ako nástroj výchovy a vzdelávania, pretože okrem intelektu buduje aj fyzickú zdatnosť.
Pomáhame našim členom stanoviť si a dosiahnuť ciele, ktoré si sami zvolia.
Aktivity, ktoré robíme, rozvíjajú tímového ducha a potrebu spolupráce.

NÁŠ TÍM

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2020/01/Tom.png

BRATISLAVATOM

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2020/02/Debbie.png

BRATISLAVADEBBIE

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2020/01/ROMAN.png

BRATISLAVAROMAN

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2020/01/Katka.jpg

BRATISLAVAKATKA

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2021/01/DENIS.jpg

BRATISLAVADENIS

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2020/01/Robo.jpg

PRIEVIDZAROBO

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2021/01/DSC00251_1.jpg

PRIEVIDZATÁŇA

Počas letných prázdnin organizujeme veľký baseballová tábor v Bojniciach s účasťou 150 ľudí.
Počas leta máme aj celodenný baseballový/športovo-anglický tábor od pondelka do piatka v Devínskej Novej Vsi.
Denný poškolský program, kde si deti môžu robiť domáce úlohy alebo sa zahrať s kamarátmi.
S deťmi trénujeme aj počas zimných mesiacov v našej telocvični.

Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí v Devínskej Novej Vsi od roku 1994.

Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Instagram

Facebook

Podporte nás