HomeO násHistória GoodSports

GoodSports začal pôsobiť v roku 1994 a ponúkal deťom zahrať si úžasnú americkú hru, baseball...

1994-2020

PRE TELO ŠPORT - PRE DUŠU NÁDEJ

GoodSports začal pôsobiť v roku 1994 a ponúkal deťom zahrať si úžasnú americkú hru, baseball. Tento malý začiatok prerástol do GoodSports centra, kde sú pre deti a mládež zabezpečené poškolské a letné aktivity zahŕňajúce baseball, ale aj omnoho viac.

Slovensko, tak ako aj iné postkomunistické krajiny prechádza radikálnymi zmenami. Pre rodičov vychovávajúcich svoje deti vo svete úplne odlišnom tomu, v ktorom vyrastali oni to môže byť často krát metúce.

Ponúknuté programy sa snažia vytvárať pozitívne kresťanské hodnoty, bez ohľadu na to, či je človek veriaci alebo neveriaci, všetci sú vítaní. Vedúci, ktorí zdieľajú vieru v Ježiša Krista sa snažia nasledovať slova Sv. Františka „Vždy káž dobré správy a ak je potrebné, použi slová.“

Praktické hodnoty vytvorené vedúcimi sa sústreďujú okolo slova „rešpekt“. Vedúci sa snažia deti naučiť rešpektovať samých seba, ostatných a prostredie cez všetky aktivity, do ktorých sú zapojené.

ZAČIATKY

GoodSports začal pôsobiť v roku 1994 a ponúkal deťom zahrať si úžasnú americkú hru, baseball. Tento malý začiatok prerástol do GoodSports centra.

ÚSPECHY

V roku 2017 sa nám podarilo otvoriť ďalší klub v Prievidzi a zasiahnuť tak viac ako 25 detí týždenne.

Baseball Camp

Viac ako 150 detí na našom tábore zažije netradičné športy, zahraničných trénerov a anglicky jazyk v praxi.

DETI A MLÁDEŽ

Deťom pomáhame rozvíjať sa v ich prirodzených talentoch. V športoch, jazyku, ale aj v komunikačných a socializačných schopnostiach.

Rešpekt je demonštrovaný cez:

- učenie sa, že víťazstvo je o podaní toho najlepšieho výkonu, nie o skóre (sám seba)
- učenie sa byť pravdivým a milujúcim (ostatní)
- učenie sa starať sa o ihrisko, klub, okolie kempu, ... (prostredie)

Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí v Devínskej Novej Vsi od roku 1994.

Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Instagram

Facebook

Podporte nás