AktuálneHlavné akcie27. Športovo-anglický tábor Klačno 2023

  1. ŠPORTOVO-ANGLICKÝ TÁBOR (BASEBALL CAMP 2023)

Prihláška na baseballový športovo-anglický tábor, ktorý sa bude konať v dňoch 1.7. – 9.7.2023.

Cena pobytu za osobu: 300€

Pre platnú registráciu je potrebné UHRADIŤ ZÁLOHU za použitia týchto platobných údajov:
– suma: 70 EUR
– číslo účtu: SK3911000000002622836637
– variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
– konštantný symbol: 0308

Zvyšok sumy treba uhradiť do 1.6. na  číslo účtu.

Záloha je NEVRATNÁ.

PRAVIDLÁ VRÁTENIA PEŇAZÍ
1. V prípade, že sa tábor nebude môcť uskutočniť kvôli nariadeniam vlády v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandémie COVID-19 a organizácii nevznikne povinnosť platiť storno poplatok u majiteľa rezortu, cena za tábor bude účastníkom vrátená v plnej výške aj so zálohou.

2. V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť tábora zo zdravotných dôvodov s potvrdením lekára, poplatok BEZ zálohy mu bude vrátený len v prípade, že upovedomí organizáciu minimálne 2 týždne pred začiatkom tábora, t. j. do 16.6.2023.

 

ONLINE REGISTRÁCIA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_2BGqGQr11H3jZTtI-8RmTtYaGkcMp-2fIK__RrhyMkHG_Q/viewform?usp=sharing

 

Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí v Devínskej Novej Vsi od roku 1994.

Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Instagram

Facebook

Podporte nás