AktuálneHlavné akcieSlužba na Charite Dom sv. Vincenta v Prievidzi 7.1.2024

Služba na Charite Dom Sv. Vincenta v Prievidzi s našimi dobrovoľníkmi bola prínosná nie len pre charitu, ale aj pre nás samých. Vďaka jednoduchej príprave a servírovaniu obeda sme mohli precítiť fakt, že človek nikdy nevie, kedy bude sám potrebovať pomoc, pochopenie alebo len teplú polievku a úsmev.

Ďakujeme charite za to, čo robí a za príležitosť priložiť ruku k dielu.

Volunteering at the Charity House of St. Vincenta in Prievidza with our volunteers was beneficial not only for the charity, but also for us. Thanks to the simple preparation and serving of lunch, we could feel the fact that a person never knows when he himself will need help, understanding or just warm soup and a smile.

We thank the charity for what it does and for the opportunity to lend a hand.

Goodsports Prievidza

Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí v Devínskej Novej Vsi od roku 1994.

Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Instagram

Facebook

Podporte nás