AktuálneHlavné akcieZačíname s vonkajšími tréningami

Vonkajší tréning pondelok až štvrtok

Nakoľko nám otvorili vonkajšie športoviská chceli by sme začať s tréningami, ktoré budú vždy o 14:00 na baseballovom ihrisku (baseball, fitness cvičenie) v závislosti od počasia v klube Devínska Nová Ves.

Pri tréningoch budú uplatnené všetky hygienické opatrenia nariadené Slovenskou republikou, mestskou časťou Devínska Nová Ves a baseballovou federáciou. Deti budú rozdelené do skupín po max. 4 deti + tréner na 30 x 30  metrov s ochrannými rukavicami a rúškami.

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR:
https://www.slovakiabaseball.com/2020/04/27/usmernenie-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr/

Na tréning treba prísť prezlečený a mať vlastnú fľašku s vodou.

Na tréning sa treba vopred prihlásiť tu – max. počet 16 detí:

 

Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí v Devínskej Novej Vsi od roku 1994.

Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Instagram

Facebook

Podporte nás