AktuálnePodpora2% pre Goodsports v roku 2024

Milí priatelia,

aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej „dane z príjmov“. Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu.

Postup je jednoduchý:

A)
stačí vyplniť údaje v daňovom priznaní, rovnako ako právnická tak aj fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie. Číslo nášho účtu nemusíte nikde uvádzať, urobí tak za Vás daňový úrad.

Názov: GoodSports International Slovensko
Forma: občianske združenie
Adresa: Mikulášska 1, 811 01 Bratislava
IČO: 30854610

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2024 na daňový úrad podľa adresy Vášho sídla a v tomto termíne je potrebné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2% z dane, ak si aj splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácie, ktorú ste si vybrali.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

B)
ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti najneskôr do 15.2.2024 (Potvrdenie o zaplatení dane).

1) Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2%.
2) Vyplňte formulár: Vyhlásenie k 2%.
3) Obe tlačivá treba doručiť (poslať poštou) do 30.4.2024 na daňový úrad/podľa Vášho bydliska.
4) Prípadne obe tlačivá doniesť priamo mne a ja to rada odošlem za Vás.

Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza. Všetky informácie aj na www.rozhodni.sk a www.goodsports.sk

ĎAKUJEME

>>>Vyhlásenie 2024 na stiahnutie<<<

Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí v Devínskej Novej Vsi od roku 1994.

Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Instagram

Facebook

Podporte nás