HomeCategoryPodpora Archives - GoodSports International Slovensko

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2023/03/Snímka-obrazovky-2023-03-03-o-16.36.37-1280x640.png

V roku 1994 priniesol Tom Johnson misiu Goodsports na Slovensko a stal sa súčasťou dejín slovensko-americkej spolupráce, ktorá dala stovkám detí možnosť bezplatne pretaviť svoj potenciál do zmysluplných voľnočasových aktivít, najmä do športu. Tak ako mnohým podobným dobročinným projektom, aj tomuto predchádzali mnohé udalosti, ktoré majú istý dopad na fungovanie organizácie dodnes.

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2023/01/2-plagát-2023.jpg

Milí priatelia, aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej „dane z príjmov“. Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Postup je jednoduchý: A) stačí...

https://www.goodsports.sk/wp-content/uploads/2022/02/logoBA_1-colour_centr_neg.jpg

Za dlhoročnú podporu našich aktivít ďakujeme Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy: V roku 2020 podporili tieto naše projekty: Športovo-výchovný program GoodSports 2020 Denný tábor GoodSports 2020 Baseballový/športový program. GoodSports Jar 2020 V roku 2021 podporili náš projekt: 25. ročník BASEBALL-SPORTS-ENGLISH CAMP 2021 V roku 2022 podporili náš projekt: 26. ročník BASEBALL-SPORTS-ENGLISH CAMP 2022 Denný tábor GoodSports...

Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí v Devínskej Novej Vsi od roku 1994.

Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Instagram

Facebook

Podporte nás